Trainingen

Onze programma’s en trainingen zijn erop gericht om op interactieve en praktische wijze aan de slag te gaan om bepaalde doelen te bereiken.

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Voor een werkzoekende kan dat gericht zijn op werk of de weg er naartoe.

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Bij statushouders richten we ons op het werken in Nederland in het algemeen en de financiële gevolgen bij het aanvaarden van werk.

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Voor klantmanagers zijn deze gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden rondom de naleving arbeidsplicht.

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Bij kwetsbare doelgroepen richten we ons op het empoweren, ofwel het in staat stellen om de eigen kracht te ontdekken en vanuit deze kracht doelen te stellen en te realiseren.

Een aantal zaken hebben onze trainingen gemeen:

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Ze zijn interactief en op de praktijk gericht!

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Ze zijn altijd afgestemd op de doelstelling die jij wil realiseren, ofwel maatwerk!

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Aan het einde van elke training ontvang je een duidelijk rapportage met de behaalde resultaten en vervolgadvies!

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  We doen dit met humor!

‘Zolang je nieuwsgierig bent,
blijf je leren’

Onze trainingen:

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Wijs naar werk!

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Werken in Nederland!

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Rechten en plichten, aandacht loont! (voor klantmanagers)

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Rechten en plichten, broodbaan of droombaan?

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Klaar met school en dan?

 • 202151 F4work Logo_Check_roze

  Jouw kracht (empowerment)

202215 F4work Logo_Bol poppetjes_lichtgroen

‘Wil je weten hoe wij kennis vertalen naar concrete resultaten?’

Aanbod trainingen

Wijs naar Werk!

Wijs naar werk! is een training die, zoals de naam het al zegt, de weg naar werk wijst, maar deelnemers hierin ook wijzer maakt door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ofwel gericht, met duidelijke aanwijzingen waarbij we met bewezen tools de stap naar werk te zetten. Door middel van veel interactie ontstaat er een groepsdynamiek die leidt tot inzichten en leren. Deze training is er voor verschillende doelgroepen.

Werken in Nederland

Werken in Nederland is een training speciaal ontwikkeld voor statushouders. Deze training bestaat uit verschillende modules waarin de deelnemers kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt, het werkethos in Nederland en de (financiële) gevolgen bij het aanvaarden van werk in Nederland.

Rechten en plichten, aandacht loont!

Een serie van workshops die erop gericht zijn om klantmanagers nog effectiever te laten zijn in hun gesprekken met de klant wanneer het gaat om de naleving van diens verplichtingen. Aan de hand van concrete casussen, de Participatiewet en ervaringen van handhavers geven we de klantmanager concrete handvatten om in de praktijk opvolging te geven aan deze soms lastige materie!

Rechten en plichten, broodbaan of droombaan?

Workshops voor uitkeringsgerechtigden om ze bewust(er) te maken van de plichten die horen bij de uitkering en welke gevolgen er kunnen zijn bij het niet naleven. Niet zelden is men vooral bezig met welke baan men zou willen uitoefenen en niet met het werk wat men kan uitoefenen. Met interactieve opdrachten is de deelnemer zich aan het einde van de workshop bewust van de plichten die horen bij de uitkering.

Klaar met school en dan?

Workshops voor scholieren en jongeren met en zonder (start)kwalificatie die hun weg moeten vinden in de jungle die de arbeidsmarkt heet. Deze workshops gaan verder dan alleen het maken van een brief en CV, maar nemen de deelnemers echt mee in de wereld van recruiters en hiring managers en waar ze allemaal aan moeten denken voor, tijdens en na een sollicitatieprocedure.

Jouw kracht!

Bij Jouw kracht! Leren we de deelnemers om vanuit de eigen kracht weer de volgende stap in hun participatie te zetten. Klinkt dat dromerig? Dat is het echter totaal niet! Het effect van het versterken van de eigen kracht op het realiseren van doelen is namelijk bewezen in de praktijk. Wij richten ons specifiek op het ontwikkelen van de eigen kracht om de stap richting participatie te zetten en gaan in verschillende modules nader in op de persoonlijke drijfveren, belemmeringen, zelfvertrouwen, doelen stellen en impact. Met een persoonlijk plan van aanpak kan de deelnemer na afronding vervolg geven aan zijn of haar participatie.

Benieuwd wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!